Corona protocol PBSoccer.

COVID19 Protocol PBSoccer

 

In het kader van COVID-19 maatregelen, heeft PBSoccer een protocol opgesteld welke nageleefd zal worden bij alle activiteiten van PBSoccer.

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en zal de maatregelen beschrijven die zijn getroffen om aan de door het kabinet gestelde voorwaarden te voldoen, alsmede om de gezondheid van deelnemers te garanderen.

Korte samenvatting:

 1. Iemand met gezondheidsklachten mag niet aanwezig zijn tijdens activiteiten.
 2. Wij schudden geen handen, geven geen high fives of boksen en wij zien toe op minimaal fysiek contact tijdens de activiteiten.
 3. De interactie tussen de verschillende deelnemers wordt tot een minimum beperkt, doordat deelnemers veelal individuele oefeningen uitvoeren.
 4. Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op het sportpark tijdens de activiteit.
 5. Er is altijd een corona-verantwoordelijke aanwezig die er op toe ziet dat het protocol wordt nageleefd.

Bepalingen

 1. Trainers worden, voor aanvang van de activiteiten, geïnstrueerd omtrent de richtlijnen en dit protocol.
 1. Spelers worden bij ontvangst geïnstrueerd omtrent richtlijnen en belangrijkste elementen van dit protocol.
 1. Op de locaties worden meerdaagse activiteiten, flyers en posters opgehangen met de belangrijkste richtlijnen van het RIVM.
 1. Kinderen met gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen niet deelnemen aan activiteit.
 1. Trainers of andere stafleden meten elke dag hun temperatuur. Bij gezondheidsklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen zij niet aanwezig zijn tijdens een activiteit.
 1. Spelers en trainers wassen hun handen met water en zeep (minimaal 20sec) of reinigen hun handen met handgel voor aanvang van de training/activiteit, tijdens pauzes en bij de afsluiting van de training/activiteit. (zie bijlage; PBSoccer desinfectie zuil – eind van dit bericht)
 1. Handen schudden, high fives en zogenaamde boksen zijn niet toegestaan.
 1. Fysiek contact tussen trainer en speler of spelers onderling (buiten duelvorm) moeten tot een minimum mogelijk beperkt worden.
 1. Spuwen is verboden (ook keepers mogen niet spugen in de handschoenen).
 1. Trainers dienen onderling de 1.5 meter afstand te respecteren en te handhaven.
 1. Iedere trainer krijgt maximaal één groep toegewezen, welke bestaat uit maximaal 12 spelers. De trainer is voor de gehele training/activiteit verantwoordelijk voor deze groep. De groepen blijven gedurende de training/activiteit in dezelfde samenstelling.
 1. Alle groepen trainen gescheiden en op een zo’n groot mogelijke afstand van elkaar.
 1. De spelers mogen op het sportpark nergens naar toe zonder (medeweten van) hun aangewezen trainer.
 1. De poort van het sportpark zal, indien toegestaan en mogelijk, tijdens de activiteiten dicht worden gedaan, ter voorkoming van ongewenste toeloop van derden.
 1. Als de spelers aankomen staan deuren en poorten, daar waar van toepassing, open zodat de spelers deze niet hoeven aan te raken.
 1. Ouders/verzorgers zijn tijdens de trainingen/activiteiten niet toegestaan op het sportpark. De ouders zetten de kinderen bij het sportpark af en kunnen vervolgens de kinderen na de training/activiteit weer komen ophalen.
 1. Ouders/verzorgers worden verzocht om meteen na het afzetten/ophalen van de kinderen de parkeerplaats te verlaten en naar huis te gaan.
 1. De kleedkamers zijn gesloten waardoor omkleden op het sportpark niet mogelijk is.
 1. Een toiletruimte zal beschikbaar zijn (alleen bij hoge nood). Deurklinken worden regelmatig gereinigd door de Corona-verantwoordelijke.
 1. Wanneer de kinderen aankomen bij een activiteit, moeten zij hun voetbalkleding/-schoeisel aan hebben.
 1. Bidons mogen niet met elkaar gedeeld worden. De bidons, alsmede andere persoonlijke eigendommen, zullen op een aangewezen plek worden neergezet zodat deze op voldoende afstand van elkaar staan. Iedereen dient zijn/haar eigen naam op de bidon te zetten en/of op een andere unieke manier te markeren.
 1. Er zal een EHBO doos aanwezig zijn. Indien een trainer eerste hulp moet verlenen, dient de trainer handschoenen (en evt. mondkapje) aan te doen alvorens EHBO toe te passen.
 1. Spelers en trainers dienen ten alle tijden te hoesten en niezen in de elleboogplooi. Het snuiten van de neus moet in een papieren zakdoekje die daarna direct weg wordt gegooid.
 1. Hesjes worden niet gewisseld van speler en worden dagelijks gewassen.
 1. Het is alleen trainers toegestaan om overig trainingsmateriaal (denk aan markeerschijven, loopladders, doeltjes, etc.) aan te raken.
 1. Alle stafleden zijn verantwoordelijk voor het naleven van regels m.b.t. een veilig sportklimaat. Stafleden dienen elkaar meteen op de hoogte te brengen wanneer regels en afspraken niet worden nageleefd.
 1. De training/activiteit wordt meteen stilgelegd wanneer blijkt dat deelnemers en/of ouders/verzorgers op grove wijze regels en maatregelen bewust en doelmatig negeren/overtreden. De persoon die dit doet zal één waarschuwing ontvangen voordat de deelnemer/toeschouwer de toegang tot de activiteit wordt ontzegd.
 1. Vanuit de organisatie wordt één persoon aangewezen om als corona-verantwoordelijke te fungeren gedurende de activiteit. De corona-verantwoordelijke bewaakt het protocol tijdens de activiteit en zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd. De corona-verantwoordelijke dient bekend gemaakt te worden bij de ouders/verzorgers en deelnemers.

Bijlage:

Partners van PBSoccer